GDPR

Skydd av personuppgifter är viktigt för Habiliteringsinsats i Uppsala AB. Vi arbetar ständigt för att skydda er information och för att handla i enlighet med era rättigheter och gällande dataskyddslagstiftning.

När ni önskar kontakt med oss samlar vi in och behandlar följande personuppgifter om er:

- namn
- adress (till företaget och/eller i tillämpliga fall hemadress)
- telefonnummer, e-postadress, angivna kontaktpersoner
 
Vi behandlar er information i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och informationsbehandlingen sker alltid under sekretess.
 
Lagring av era personuppgifter
 När vi inte längre behöver era personuppgifter ser vi till att radera dem på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vår policy avseende lagring av personuppgifter.
 
Kontakt och klagomål
Vårt dataskyddsombud fungerar som huvudsaklig kontaktperson för samtliga frågor som rör denna integritetspolicy inklusive om ni vill utöva era rättigheter i egenskap av personuppgiftsregistrerad.
Dataskyddsombudet kan kontaktas via mejl på [email protected]

Om ni har klagomål eller frågor om hur vi använder era personuppgifter kontakta oss så försöker vi hitta en lösning snarast.

Se vår integritetspolicy