Autismutredning

Habiliteringsinsats AB är en privat psykologmottagning. Vårt huvudkontor ligger i centrala Uppsala, men vi har klienter över hela landet. Vi har varit aktiva inom området utbildning, handledning och övrig konsultation i hela Sverige sedan 1994. Vi inriktar oss på beteendeterapi, och vi är särskilt flitigt anlitade (av habiliteringar såväl som skolor och privatpersoner) för handledning och utbildning i IBT - Intensiv beteendeterapi - en form av tillämpad beteendeanalys (TBA), särskilt utformad för barn med diagnos inom autismspektrum.

Våra vanligaste klienter är personal (habiliteringar, skolor, förskolor, daglig verksamhet, grupp- och korttidsboenden etc) och anhöriga till personer med någon form av funktionsnedsättning, oftast inom autismspektrum. Vi har klienter i regelbunden handledning över hela landet. Många av våra klienter har frågeställningar kring svåra utåtagerande ocheller självskadande beteenden, och där är vi särskilt flitigt anlitade av dem som försökt allt men inte lyckats få bukt med problemen. Finns ett engagerat team kring den funktionsnedsatta personen brukar vi skapa ett systematiskt träningsupplägg och hjälpa personalanhöriga till en helhetssyn på situationen. Örjan Swahn, vd för Habiliteringsinsats AB, var först i Sverige med IBT för barn med autistiskt syndrom, som idag är det arbetssätt som främst rekommenderas för barn med autistiskt syndrom, med anledning av dess goda forskningsstöd.

Att skapa förutsättningar för ökad självständighet och livskvalitet för den funktionsnedsatta personen är våra övergripande mål. Vi som arbetar på Habiliteringsinsats har alla mångårig erfarenhet av att arbeta nära personer med autism ocheller problemskapande beteenden, och tror helhjärtat på en individuellt utformad kombination av miljömässigt stöd och utveckling för varje person, med utgångspunkt i inlärningspsykologi.
Utöver handledning, utbildning och föreläsning erbjuder vi också enskild KBT-terapi på vår mottagning ett stenkast från Stora Torget i Uppsala.

Från och med januari 2012 erbjuder Habiliteringsinsats AB en möjlighet att få en autismutredning gjord. Vi kan i de allra flesta fall ta emot er på kort varsel. Legitimerad psykolog utför aktuella tester för utredning inom autismspektrum för åldrarna 0-21 år. Vid önskemål om testning för vuxna, var vänlig kontakta oss för vidare information.
 
Välkommen att kontakta oss för mer information, prisuppgifter och tidsbokning!
018-513440
[email protected]

Örjan Swahn
leg psykolog, leg psykoterapeut

Cindy Kronvall Swahn
Teamhandledare i tillämpad beteendeanalys

Robin Kronvall
Ekonomichef