Habiliteringsinsats har en psykologmottagning i centrala Uppsala där vi tar emot klienter för beteendeterapi, handledning,
konsultverksamhet och enskild samtalsterapi med KBT-inriktning med inslag av mindfulness och ACT.

För första gången på över 13 år har vi nu en ledig plats på Hälleby gruppbostad. Enheten är byggd för tre brukare, platserna är permanenta och inkluderar även plats på vår dagliga verksamhet. Målgruppen är personkrets 1, 18-65 år, personer med svårare beteendeproblematik. Vi har en trygg och väl inarbetad personalgrupp med stor erfarenhet av beteendeterapi med KBT-inriktning.  Arbetet på Habiliteringsinsats i Uppsala AB präglas av kontinuitet, struktur och kvalitet. Vår grundsyn är att alla individer kan utveckla färdigheter som innebär en ökad livskvalitet. På våra gruppbostäder och dagliga verksamhet utvecklar vi och främjar kommunikation (PECS), personlig utveckling mot självbestämmande och social träning.

Intresseförfrågningar besvaras av delägare Robin Kronvall, mobilnummer 070-461 47 38 eller mail [email protected]

Intresserad av jobb hos oss? Klicka här och skicka ett mail
 

Vi är specialiserade på svår beteendeproblematik

Beteendeterapi - vägen till ökad självständighet vid funktionshinder

Boende

På våra gruppbostäder och daglig verksamhet utvecklar vi och främjar kommunikation (PECS), personlig utveckling mot självbestämmande och social träning.

KBT-terapi

Vi erbjuder KBT-terapi vid exempelvis ångest- och depressionssymtom, fobier eller livskriser. ACT, mindfulness, exponeringsbehandling, enstaka samtal eller en behandlingsserie, Allt utifrån dina önskemål och behov.

Boende

På våra gruppbostäder och daglig verksamhet utvecklar vi och främjar kommunikation (PECS), personlig utveckling mot självbestämmande och social träning.

Autismutredning

Från och med januari 2012 erbjuder Habiliteringsinsats AB en möjlighet att få en autismutredning gjord. Välkommen att kontakta oss för mer information.