Habiliteringsinsats har en psykologmottagning i centrala Uppsala där vi tar emot klienter för beteendeterapi, handledning,
konsultverksamhet och enskild samtalsterapi med KBT-inriktning med inslag av mindfulness och ACT.

Intresserad av jobb hos oss? Klicka här och skicka ett mail

Vi är specialiserade på svår beteendeproblematik

Beteendeterapi - vägen till ökad självständighet vid funktionshinder

Boende

På våra gruppbostäder och daglig verksamhet utvecklar vi och främjar kommunikation (PECS), personlig utveckling mot självbestämmande och social träning.

KBT-terapi

Vi erbjuder KBT-terapi vid exempelvis ångest- och depressionssymtom, fobier eller livskriser. ACT, mindfulness, exponeringsbehandling, enstaka samtal eller en behandlingsserie, Allt utifrån dina önskemål och behov.

Boende

På våra gruppbostäder och daglig verksamhet utvecklar vi och främjar kommunikation (PECS), personlig utveckling mot självbestämmande och social träning.

Autismutredning

Från och med januari 2012 erbjuder Habiliteringsinsats AB en möjlighet att få en autismutredning gjord. Välkommen att kontakta oss för mer information.